PROMOTION 

Sme kreatívni a vieme pre vás pripraviť komplexnú stratégiu podpory predaja. Poskytujeme riešenia v rôznych oblastiach priameho predaja produktov cieľovej skupine:

  • Roadshow
  • Sampling
  • Testing
  • Trade shows
  • Sales Events
  • Merchandising

neposkytujeme len podporu predaja

Detailne preskúmame Vašu konkurenciu, nájdeme výhody vášho produktu alebo služby, o ktorých sami netušíte. Vyberieme vhodné a profesionálne hostesky, ktoré vyškolíme. Odporučíme Vám na základe našich skúseností vhodné miesto, tak aby váš produkt alebo služba mali vysoký potenciál na rast. Vašu kampaň pravidelne vyhodnocujeme a reportujeme dosiahnuté výsledky.